advertica-default-slider-image

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Klientide privaatsus on Sihtasutuse Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus aadress Valgehobuse, Mägede küla, Järva vald, Järva maakond, 73412, registrikood: 90013615, telefon+372 666 1122, e-posti aadress: info@valgehobuse.ee, veebileht www.valgehobuse.ee (edaspidi „Keskus“) jaoks väga oluline ja Keskus on pühendunud oma klientide privaatsuse kaitsmisele. Privaatsustingimusi uuendatakse vastavalt vajadusele ja värskenduse kuupäev märgitakse privaatsustingimustes.

Isikuandmete töötlemise alused on:

1 Kliendi nõusolek;

2 seadused ja muud õigusaktid.

Lisaks isikuandmete töötlemisega seotud protsessidele pöörab Keskus tähelepanu tehnilistele lahendustele ja tagab, et oleks kättesaadavad ainult turvalised tehnoloogiad ning et Keskuse tehnoloogiapartnerid, alltöövõtjad ja kõik töövõtjad vastaksid Keskuse poolt esitatavatele kvaliteedinõuetele.

Kasutame isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Muu hulgas kasutame andmete edastamisel krüpteeritud kanaleid (SSL tehnoloogia), sh krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab E-poest ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Kasutusel on ajakohastatud tarkvara lahendused, mille abil kontrollime oma seadmeid ja süsteeme regulaarselt viiruse-, nuhkvara- ja muu ründevara ning nakkuste ja rünnete tuvastamiseks ja eemaldamiseks. Meie töötajatele ja koostööpartneritele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded.

Keskus lähtub isikuandmete töötlemisel andmete minimaalsuse printsiibist, kuid päris ilma isikuandmeid töötlemata ei ole E-poe teenuse pakkumine võimalik.

E-poest mäepileti ostmisel küsib Keskus Kliendilt tehinguks vajalikke isikuandmeid, mis võivad olla:

  • ees- ja perenimi
  • e-posti aadress
  • telefoninumber
  • mäepiletile aja laadimiseks korduvkasutatava kiipkaardi WTP-number (kordumatu tähtedest ja numbritest koosnev kood).

E-poest mäepiletite ostmisel on Keskus isikuandmete vastutav töötleja. Keskus edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Volitatud andmetöötleja on andmete töötlemisel seotud sõlmitud lepinguga.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastavate nõuete menetlemisega.

Oma Klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse (nt Tarbijakaitseameti, Andmekaitse Inspektsiooni vms päringud ja kontrollid) või kui esineb olukord, mil oleme seadusest tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama (nt informatsioonikohustuse täitmine Maksu- ja Tolliametile).

Mäepileti ostmise käigus saavad Keskusele teatavaks ka ostja pangaandmed.

Kõiki tehinguga seotud isikuandmeid säilitatakse seaduses ette nähtud tähtajani ning kustutatakse seejärel.

Keskuse E-poe veebilehe kaudu saab Klient end kasutajaks registreerida ning sellise registreerumise kaudu annab ta Keskusele järgmised andmed:

  • ees- ja perekonnanimi
  • kasutajanimi
  • e-posti aadress
  • telefoninumber
  • postiaadress

Kasutajaks registreerumisel antud isikuandmeid saab Klient oma kasutajakontole sisse logituna ise muuta. Klient saab taotleda oma konto sulgemist ja kustutamist eeldusel, et kontoga pole seotud tehinguid, mille säilitustähtaeg pole veel möödas ning Klienti on võimalik üheselt identifitseerida.

Oma E-poe veebilehel kasutab Keskus küpsiseid ehk väikseid tekstifaile, mis salvestatakse külastaja arvutisse või mobiiliseadmesesse veebilehe külastamisel. Küpsised on vajalikud otseselt teenuse pakkumiseks ning ka kasutajamugavuse analüüsimiseks, et pakkuda kvaliteetsemat teenust.

Teenuse pakkumiseks kasutame hädavajalikke ehk seansiküpsiseid, mis kustutakse, kui Klient sulgeb veebibrauseri.

Püsiküpsiseid kasutame Kliendile suurema kasutajamugavuse pakkumiseks. Küpsiseid, mis jätavad meelde, millise bänneri Klient on sulgenud, säilitatakse 1 tund ning keele eelistuse tuvastamise küpsiseid 1 kuu.

E-poe veebilehel kasutatakse ka kolmandate osapoolte küpsiseid.

Küpsiseid saab kasutaja ise hallata (keelata ja lubada) oma veebibrauseri kaudu, kuid on oluline silmas pidada, et keelates hädavajalikud küpsised pole võimalik teenust kasutada.

Juhised enamlevinud veebibrauserite küpsiste seadistamiseks leiab:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042.